Samila, A., O. Hres, V. Rusyn, H. Rozorinov, і O. Arkhiiereieva. 2019. Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 76 (Березень), 37-43. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1528.