Kozeruk, S., і O. Korzhyk. 2019. Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 76 (Березень), 15-20. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1537.