Kozeruk, S. O., і O. V. Korzhyk. 2019. «Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 76 (Березень), 15-20. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1537.