Polikarovskykh, O., L. Kovtun, L. Karpova, I. Hula, і V. Melnychuk. 2019. Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 76 (Березень), 21-28. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1538.