Rusyn, V. B., I. Pavlyukevich, L. Pribylova, і H. Ch. Skiadas. 2019. «Розроблення, моделювання та дослідження нового неавтономного хаотичного генератора». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 77 (Червень), 13-16. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.77.13-16.