Abdulov, R. N., і H. H. Asadov. 2019. «Питання підвищення завадостійкості GPS/INS навігаційних систем авіазасобів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 77 (Лютий), 42-46. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.77.42-46.