Barylo, G., O. Boyko, R. Holyaka, T. Marusenkova, I. Prudyus, і S. Fabirovskyy. 2019. Сигнальний перетворювач функцiонально Iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 76 (Березень), 63-71. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1548.