Progonov, D. O. 2019. «Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї стеганограм, сформованих згiдно методу UNIWARD». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 76 (Березень), 72-76. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1553.