Progonov, D. 2019. «Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї стеганограм, сформованих згiдно методу UNIWAR»D. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 76 (Березень), 72-76. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1553.