Trubin, A. A. 2019. «Вивчення інтегрованих антен-фільтрів на діелектричних резонаторах». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 77 (Червень), 36-41. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.77.36-41.