Бочарніков, В. П., і С. В. Свєшніков. 2019. «Дослідження методу частотно-часового аналізу сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 79 (Грудень), 5-15. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.79.5-15.