Нагорнюк , О. А. 2020. « Методика автоматичного визначення параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 80 (Березень), 31-38. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.80.31-38.