Tkachuk, R. A., і O. P. Yanenko. 2020. «Автоматизована система для вимірювання та контролю параметрів офтальмологічних імплантатів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 81 (Червень):65-71. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.81.65-71.