Бугайов, М. В. 2020. «Ітеративний метод виявлення радіосигналів на основі вирішуючих статистик». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 81 (Червень):11-20. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.81.11-20.