Дозорська , О. Ф., Є. Б. Яворська, В. Г. Дозорський, Л. Є. Дедів, і І. Ю. Дедів. 2020. «Метод виявлення ознак основного тону в структурі електроміографічних сигналів для задачі компенсації порушеної комунікативної функції людини». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 81 (Червень):56-64. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.81.56-64.