Nikolaenko , Yu. E., Baranyuk О. V., A. Yu. Rachynskyi, D. V. Pekur, і M. A. Myniailo. 2020. «Підвищення ефективності охолодження електронних теплонавантажених модулів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 81 (Червень):47-55. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.81.47-55.