Mrachkovskiy, O. D., A. A. Chasnyk, і Yu. Yu. Reutskaya. 1. «Кореляційні властивості послідовностей Голда». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 46 (1), 65-71. https://doi.org/10.20535/RADAP.2011.46.65-71.