Ільясова, Ю.Х., і О.Б. Шарпан. 2007. «Аналіз лінійних систем в області перетворень при не мінімальних різницевих рівняннях». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 35 (Лютий), 23-29. https://doi.org/10.20535/RADAP.2007.35.23-29.