Бичковський, В.О. 2012. «Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 44 (Жовтень), 54-57. https://doi.org/10.20535/RADAP.2011.44.54-57.