Бичковський, В. і Циганенко, С. (1) «Логічний аналіз процесу телекерування», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(47), с. 71-76. doi: 10.20535/RADAP.2011.47.71-76.