Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. (2015) “Володимир Іванович Правда (до 80 річчя з дня народження)”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(62), p. 108. doi: 10.20535/RADAP.2015.62.108.