Барило, Г. І., Голяка, Р. Л., Прудиус, І. Н. і Фабіровський, С. Є. (2017) «Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(70), с. 30-36. doi: 10.20535/RADAP.2017.70.30-36.