Semibalamut, K. M., Khamula, S. V., Zhuk, S. Y. і Litvintsev, S. M. (2018) «Визначення діаграми направленості лінійної решітки з багатоступеневим адаптивним компенсатором завад», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(74), с. 17-24. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.17-24.