Semibalamut, K., Khamula, S., Zhuk, S. і Litvintsev, S. (2018) Визначення діаграми направленості лінійної решітки з багатоступеневим адаптивним компенсатором завад, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), pp 17-24. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.17-24.