Popov, D. (2018) Адаптивне виявлення групових багаточастотних сигналів, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), pp 44-50. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.44-50.