Popov, D. I. (2018) «Адаптивне виявлення групових багаточастотних сигналів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(74), с. 44-50. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.44-50.