Taranchuk, A., Pidchenko, S. і Zhyznevskyi, A. (2018) Моделювання електромеханічних характеристик п’єзорезонансних сенсорів надлишкового тиску з мембранним керуванням міжелектродним зазором п’єзоелемента, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), pp 51-59. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.51-59.