Taranchuk, A. A., Pidchenko, S. K. і Zhyznevskyi, A. I. (2018) «Моделювання електромеханічних характеристик п’єзорезонансних сенсорів надлишкового тиску з мембранним керуванням міжелектродним зазором п’єзоелемента», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(74), с. 51-59. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.51-59.