Halchenko, V. Y., Trembovetska, R. V. і Tychkov, V. V. (2018) «Застосування нейрокомп’ютинга на етапі побудови метамоделей в процесі оптимального сурогатного синтезу антен», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(74), с. 60-72. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.60-72.