Halchenko, V., Trembovetska, R. і Tychkov, V. (2018) Застосування нейрокомп’ютинга на етапі побудови метамоделей в процесі оптимального сурогатного синтезу антен, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), pp 60-72. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.60-72.