Zabolotnii, S., Chepynoha, A., Bondarenko, Y. і Rud, M. (2018) Поліноміальні оцінки параметрів для даних з експоненційним степеневим розподілом, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (75), pp 40-47. doi: 10.20535/RADAP.2018.75.40-47.