Kharchenko, O. (2018) Використання апарату передаточних функцій Вольтерра у вирішенні задачі стохастичної фільтрації з вхідним сигналом у вигляді білого Гауссового шуму, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), pp 11-16. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.11-16.