Kharchenko, O. I. (2018) «Використання апарату передаточних функцій Вольтерра у вирішенні задачі стохастичної фільтрації з вхідним сигналом у вигляді білого Гауссового шуму», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(74), с. 11-16. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.11-16.