Rusyn, V., Pribylova, L. і Dimitriu, D. (2018) Управління модифікованою хаотичною схемою Чуа пороговим методом, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (75), pp 61-65. Available at: //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1511 (Accessed: 26Червень2019).