Rusyn, V. B., Pribylova, L. і Dimitriu, D.-G. (2018) «Управління модифікованою хаотичною схемою Чуа пороговим методом», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(75), с. 61-65. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1511 (дата звернення: 18Жовтень2019).