Bouraou, N. I., Ignatovich, S. R. і Pazdrii, O. Y. (2018) «Використання фрактального аналізу частотно-часових спектрів віброакустичних сигналів для діагностики газотурбінних двигунів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(74), с. 73-83. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.73-83.