Bouraou, N., Ignatovich, S. і Pazdrii, O. (2018) Використання фрактального аналізу частотно-часових спектрів віброакустичних сигналів для діагностики газотурбінних двигунів, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), pp 73-83. doi: 10.20535/RADAP.2018.74.73-83.