Samila, A., Hres, O., Rusyn, V., Rozorinov, H. і Arkhiiereieva, O. (2019) Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), pp 37-43. Available at: //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1528 (Accessed: 18Червень2019).