Samila, A. P., Hres, O. V., Rusyn, V. B., Rozorinov, H. M. і Arkhiiereieva, O. H. (2019) «Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(76), с. 37-43. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1528 (дата звернення: 18Жовтень2019).