Pavlyuchenko, A. і Loshitskyi, P. (2019) Дистанційна температурна радіометрична ідентифікація рідин, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), pp 44-57. Available at: //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1530 (Accessed: 18Червень2019).