Pavlyuchenko, A. V. і Loshitskyi, P. P. (2019) «Дистанційна температурна радіометрична ідентифікація рідин», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(76), с. 44-57. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1530 (дата звернення: 18Жовтень2019).