Nechaev, Y., Peshkov, I. і Fortunova, N. (2018) Оцінка границі Крамера-Рао випуклих антенних решіток з направленими виапромінювачами для радіопеленгації, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (75), pp 16-24. doi: 10.20535/RADAP.2018.75.16-24.