Progonov, D. (2018) Аналіз змін хі-квадрат відстані між розподілами яскравості пікселів при фільтрації зображень-контейнерів та стеганограм, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (75), pp 54-60. doi: 10.20535/RADAP.2018.75.54-60.