Kozeruk, S. і Korzhyk, O. (2019) Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), pp 15-20. Available at: //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1537 (Accessed: 27Червень2019).