Kozeruk, S. O. і Korzhyk, O. V. (2019) «Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(76), с. 15-20. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1537 (дата звернення: 18Жовтень2019).