Polikarovskykh, O., Kovtun, L., Karpova, L., Hula, I. і Melnychuk, V. (2019) Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), pp 21-28. Available at: //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1538 (Accessed: 26Червень2019).