Polikarovskykh, O. I., Kovtun, L. O., Karpova, L. V., Hula, I. V. і Melnychuk, V. M. (2019) «Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(76), с. 21-28. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1538 (дата звернення: 18Жовтень2019).