Rusyn, V. B., Pavlyukevich, I., Pribylova, L. і Skiadas, H. C. (2019) «Розроблення, моделювання та дослідження нового неавтономного хаотичного генератора», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(77), с. 13-16. doi: 10.20535/RADAP.2019.77.13-16.