Русин, В., Павлюкевич, І., Прибилова, Л. і Скідас, Х. Ч. (2019) «Розроблення, моделювання та дослідження нового неавтономного хаотичного генератора», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(77), с. 13-16. doi: 10.20535/RADAP.2019.77.13-16.