Abdulov, R. N. і Asadov, H. H. (2019) «Питання підвищення завадостійкості GPS/INS навігаційних систем авіазасобів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(77), с. 42-46. doi: 10.20535/RADAP.2019.77.42-46.