Barylo, G. I., Boyko, O. V., Holyaka, R. L., Marusenkova, T. A., Prudyus, I. N. і Fabirovskyy, S. E. (2019) «Сигнальний перетворювач функцiонально iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(76), с. 63-71. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1548 (дата звернення: 18Жовтень2019).