Barylo, G., Boyko, O., Holyaka, R., Marusenkova, T., Prudyus, I. і Fabirovskyy, S. (2019) Сигнальний перетворювач функцiонально iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), pp 63-71. Available at: //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1548 (Accessed: 27Червень2019).