Biletskyi, O. O. і Kotovskyi, V. I. (2019) «Дослідження енергетичних процесів в колах коливального заряду суперконденсаторів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(76), с. 5-14. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1550 (дата звернення: 20Жовтень2019).