Biletskyi, O. і Kotovskyi, V. (2019) Дослідження енергетичних процесів в колах коливального заряду суперконденсаторів, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), pp 5-14. Available at: //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1550 (Accessed: 18Червень2019).