Progonov, D. (2019) «Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї стеганограм, сформованих згiдно методу UNIWAR»D, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), pp 72-76. Available at: //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1553 (Accessed: 27Червень2019).