Progonov, D. O. (2019) «Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї стеганограм, сформованих згiдно методу UNIWARD», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(76), с. 72-76. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1553 (дата звернення: 18Жовтень2019).