Dubyna, O. F., Nikitchuk, T. N. і Kotsiuba, I. H. (2019) «Алгоритм вибору завадостійких кодів для роботи систем радіозв’язку в короткохвильовому діапазоні», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(77), с. 47-52. doi: 10.20535/RADAP.2019.78.47-52.