Pervak, S. H., Zinher, Y. L., Adamenko, Y. F., Adamenko, V. O. і Nelin, E. A. (2019) «Мікросмужкові тривимірні ємнісні шлейфи», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(77), с. 30-35. doi: 10.20535/RADAP.2019.77.30-35.