Trubin, A. A. (2019) «Вивчення інтегрованих антен-фільтрів на діелектричних резонаторах», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(77), с. 36-41. doi: 10.20535/RADAP.2019.77.36-41.