Sushko, I. O., Vistyzenko, Y. V., Movchanyuk, A. V., Antypenko, R. V. і Serha, A. V. (2019) «Схема заміщення геофона для задач моделювання в SPICE пакетах», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(77), с. 53-59. doi: 10.20535/RADAP.2019.77.53-59.