Рома, О. М., Пелешок, Є. В., Голь, В. Д. і Василенко, С. В. (2019) «Аналіз завадозахищеності когерентної демодуляції синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (79), с. 48-54. doi: 10.20535/RADAP.2019.79.48-54.