Бочарніков, В. П. і Свєшніков, С. В. (2019) «Дослідження методу частотно-часового аналізу сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (79), с. 5-15. doi: 10.20535/RADAP.2019.79.5-15.