Хвостівська, Л. В., Осухівська, Г. М., Хвостівський, М. О., Шадріна, Г. М. і Дедів, І. Ю. (2019) «Розвиток методів та алгоритмів обчислення періоду стохастичних біомедичних сигналів для медичних комп’ютерно-діагностичних систем», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (79), с. 78-84. doi: 10.20535/RADAP.2019.79.78-84.