Сидорчук, О. Л., Фриз , С. П., Гаврилко , Є. В., Соболенко С. O. і Федорова , Н. В. (2020) «Застосування асимптотичних методів для дослідження електромагнітного поля, розсіяного еквідистантними антенними решітками », Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (80), с. 14-22. doi: 10.20535/RADAP.2020.80.14-22.