Літвінцев, С. і Захаров, О. В. (2019) «Метод розширення смуги загородження гребінчастих фільтрів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (79), с. 16-23. doi: 10.20535/RADAP.2019.79.16-23.