Ільяшов, О. А., Трегубенко , С. С., Передрій , О. В., Волощенко , О. І. і Бухал, Д. А. (2020) «Алгоритм визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (80), с. 57-62. doi: 10.20535/RADAP.2020.80.57-62.