Голяка, Р. Л., Марусенкова, Т. А., Прудиус, І. Н. і Фабіровський, С. Є. (2020) «Програмована система сигнального тракту пристроїв магнiтного трекiнгу для задач локальної навiгацiї», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (80), с. 48-56. doi: 10.20535/RADAP.2020.80.48-56.